صفحه اصلی / هزینه ثبت دامین

هزینه ثبت دامنه

  • قیمت های فوق قیمت قطعی ثبت دامنه نیستند. در برخی موارد شرکت اصلی ثبت کننده برای دامین های خاص هزینه های بالاتری را پیشنهاد میکند که امکان ثبت با قیمت های معمولی وجود نخواهد داشت. در اینصورت مابه التفاوت اخذ خواهد شد و یا سفارش لغو میشود.ثبت دامین های فوق به صورت اتوماتیک نبوده و ثبت بین 24 تا 48 ساعت زمان نیاز خواهد داشت.دامین های با نام کشور ها مثلا ایران با وجود آزاد بودن امکان ثبت نخواهند داشت. حداقل طول هر دامین باید 3 حرف باشد.کليه دامنه هاي در صورت درخواست مشتري داراي کنترل پنل اختصاصي هستند.در صورتي که کنترل پنل دامين در اختيار شما باشد هيچ گونه مسئوليتي را در قبال مشکلات احتمالي نمي پذيریم.
 مدت زمانثبت دامنه ( ریال )تمدید دامنه ( ریال )انتقال دامنه ( ریال )نشان تجاریملاحظات
.com١ سال٣٨٠,٠٠٠٣٨٠,٠٠٠٣٨٠,٠٠٠

توضیحات
.net١ سال٥١٠,٠٠٠٥١٠,٠٠٠٥١٠,٠٠٠

توضیحات
.org١ سال٤٧٠,٠٠٠٤٧٠,٠٠٠٤٧٠,٠٠٠

توضیحات
.ir١ سال٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠

توضیحات
.ir٥ سال١٥٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠-

توضیحات
.بازار١ سال٨٠٠,٠٠٠

٣٩٠,٠٠٠
٨٠٠,٠٠٠

٣٩٠,٠٠٠
٨٠٠,٠٠٠

٣٩٠,٠٠٠


توضیحات
.biz١ سال٤٦٠,٠٠٠٤٦٠,٠٠٠٤٦٠,٠٠٠

توضیحات
.info١ سال٤٧٠,٠٠٠٤٧٠,٠٠٠٤٧٠,٠٠٠

توضیحات
.ws١ سال٩٣٠,٠٠٠٩٣٠,٠٠٠٩٣٠,٠٠٠

توضیحات
.name١ سال٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠

توضیحات
.us١ سال٣٦٠,٠٠٠٣٦٠,٠٠٠٣٦٠,٠٠٠

توضیحات
.bz١ سال١,١٣٠,٠٠٠١,١٣٠,٠٠٠١,١٣٠,٠٠٠

توضیحات
.tv١ سال١,٣٥٠,٠٠٠١,٣٥٠,٠٠٠١,٣٥٠,٠٠٠

توضیحات
.cc١ سال١,١٥٠,٠٠٠١,١٥٠,٠٠٠١,١٥٠,٠٠٠

توضیحات
.me١ سال٨٨٠,٠٠٠٨٨٠,٠٠٠٨٨٠,٠٠٠

توضیحات
.co١ سال١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠

توضیحات
.in١ سال٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠

توضیحات
.asia١ سال٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠

توضیحات
.mobi١ سال٧٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠

توضیحات
.company١ سال٧٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠

توضیحات
.center١ سال٧٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠

توضیحات
.zone١ سال١,٠٥٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠

توضیحات
.gallery١ سال٧٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠

توضیحات
.com فارسی١ سال٤٢٠,٠٠٠٤٢٠,٠٠٠٤٢٠,٠٠٠

توضیحات
.net فارسی١ سال٥١٠,٠٠٠٥١٠,٠٠٠٥١٠,٠٠٠

توضیحات
.media١ سال١,٠٥٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠

توضیحات
.glass١ سال١,٠٥٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠

توضیحات
.co.ir١ سال٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠

توضیحات
.ac.ir١ سال٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠

توضیحات
.sch.ir١ سال٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠

توضیحات