صفحه اصلی / شماره حساب ها

پرداخت ها:

  • شما موظف هستيد كه حد اكثر تا 72 ساعت پس از سفارش هر پلان وب هاستينگ يا ثبت دومين مبلغ قابل پرداخت را به حساب واريز و هاست میهن را مطلع كنيد . در غير اينصورت سفارش شما لغو خواهد شد.

    لطفا هزینه مورد نظر را به یکی از حساب های زیر(به نام حمید مرادی) واریز کنید.

          عنوان بانک         شماره شبا         شماره حساب
١ شماره کارت 8098108661531 8098108661531
٢ شماره کارت 8098108661531 8098108661531
٣ شماره کارت  8098108661531 8098108661531